( Home page )

S y l w e t k i    A u t o m a t y k ó w    i    P o m i a r o w c ó w

(poniżej zamieszczono sylwetki 118 osób)


| J. Heweliusz (1611-1687) |

| H. Nyquist (1889-1976) | H.W. Bode (1905-1982) |

| J.L. Ochorowicz (1850-1917) | K. ldaszewski (1878-1965) | K. Drewnowski (1881-1952) | A.Hoffmann (1885-1963) | W. Krukowski (1887-1941) | K.T.Szpotański (1887-1966) | C. Pawłowski (1895-1981) | J. Groszkowski (1898-1984) | S. Manczarski (1899-1979) | Józef Podoski (1900-1984) | Jan Szczepanik (1972-1926) |

| K. Badźmirowski (1928-2006) | S.A. Bańka (1944-2014) | J.H. Baranowski | D.J. Bem (1933-2014) | K. Bielański (1910-1994) | K. Bisztyga (1922-2010) | Z. Bubnicki (1938-2006) | M. Cegielski (1925-2012) | S. Darecki (1906-1990) | W. Dudek (1922-2001) | H. Dziatlik (1905-1967) | J. Dziedzic (1922-1989) | J.T. Ebert | J. Felicki | W. Findeisen | A. Fiok (1933-2000) | W. Fuliński (1921-2001) | A.J. Gosiewski (1928-2005) | H. Górecki | J. Grabowski (1908-2001) | K. Hejn | W. Hellmann (1911-1987) | J.J. Helsztyński | K. Holejko (1934-2012) | E. Horoszko (1911-1996) |

R.S. Jachowicz | A. Jellonek (1907 - 1998) | T. Kaczmarek | T. Kaczorek | H. Karkowska | J. Keller (1911-2006) | W.A. Kiełek | A. Kiliński (1909-1989) | N. Klatka (1925-2009) | A. Kłos | E. Kobosko (1906-1984) | R. Kozioł (1930-1999) | J.W. Kożuchowski (1911-1994) | J.A. Krupka | R.W. Kulikowski | Z. Kulka | K.J. Kurman (1930-2009) | Z. Kuśmierek | W.S. Kwiatkowski (1936-2003) | I. Lasiecka | S.J. Lebson (1906-1972) | E. Lipiński (1922-1990) |

R. Litwin (1924-1970) | R.J. Ładziński | M. Łapiński (1909-1992) | Józef Machowski (1930-1997)) | A. Macura | K.B. Malinowski | A. Manitius | J.S. Manitius (1911-1996) | R.W. Marczyński (1922-2000) | R.Z. Morawski | A.T. Milewski | M. Nałęcz (1922-2009) | Z. Nawrocki | L. Nehrebecki (1900-1990) | P.J. Nowacki (1905-1979) |

W. Nowicki (1903-1994) | K. Nowosad (1951-2000) | A. Olbrot (1946-1998) | Z. Orzeszkowski (1917-2001) | A. Pach (1920-2007) | T. Pałko | W. Pełczewski (1917-2006) | M.Sz. Piekarski (1935-2010) | E. Porządkowski (1914-1998) | J.W. Pułaczewski | J. Pustoła | Cz. Rajski (1905-1992) | L.M. Referowski | E.J. Romer (1904-1988) | I. Rosenzweig (1907-1941) | W. Rotkiewicz (1906-1983) | K. Sacha |

J. Sawicki | S. Skoczowski (1936-2006) | A. Smoliński (1910-1996) | B. Sochor (1909-1989) | J. Sołdek | A. Sowiński (1922-1996) | W. Starczakow (1906-1999) | A.L. Straszak | M. Suski (1905-1993) | L. Szklarski (1912-2003) | Z. Szparkowski (1902-1988) | R. Tadeusiewicz l P. Tatjewski l W. Traczyk l J. Trojak (1913-1994) | Z. Trybalski | H. Tunia | Z. Wąsowicz (1919-1983) | S. Węgrzyn (1925-2011) | A.P. Wierzbicki | W. Winkler (1933-2010) | T. Zagajewski (1912-2010) | L. Znamirowski (1944-2008) | T. Żarnecki (1907-1991) | J. Żydanowicz (1909-2000) |Prosimy o nadsyłanie życiorysów, uzupełnień, sprostowań i uwag na adres: e-mail


( Home page )