( Home page )
Doc. Narcyz Klatka

NARCYZ KLATKA (1925-2009)

Docent dr inż. w Akademii Marynarki Wojennej, kmdr w st. spocz.

Urodzony w 1925 roku w Radominie.

Maturę uzyskał w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu (1948). Studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej jako kursant Gdańskiego Fakultetu Wojskowego, gdzie uzyskał dyplom inżyniera elektryka (1952). W roku 1961 na tym Wydziale otrzymał dyplom magistra inżyniera w specjalności automatyka przemysłowa. W latach 1955-57 studiował w Wyższej Oficerskiej Szkole Morskiej w Leningradzie na specjalności okrętowego minera-torpedysty.

Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym Akademii Marynarki Wojennej (1989), gdzie od roku 1969 pracował na stanowisku samodzielnego pracownika naukowo-badawczego, a od 1971 na stanowisku docenta.

W roku 1952, jako inżynier, został skierowany do służby w Marynarce Wojennej, gdzie pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji: kierownika Stacji Minowo-Badawczej Marynarki Wojennej (1953-55); komendanta Ośrodka Badawczego Marynarki Wojennej (1958-75); kierownika Zakładu Odporności Udarowej Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Okrętowych Akademii Marynarki Wojennej (1975-1990). W roku 1990 przeszedł w stan spoczynku w stopniu komandora. W latach (1995-96) pracował w Wydawnictwie Phantom Press International/Refren jako redaktor naukowy dzieła W. S. Churchilla "Druga wojna światowa".

Był autorem 15 patentów i wzorów użytkowych oraz książek: "Z Pertem per ty", (1967) "Konflikt i gra", (1968) , "Konstrukcje obron biernych. Odporność udarowa okrętu"(1985), "Polskie żywe torpedy w 1939 roku"(1999) i "Wieluński wrzesień 1939" (2004). Był także autorem 250 artykułów naukowych i popularno-naukowych oraz współautorem "Małego słownika cybernetycznego" (1973) oraz książek: "Prace podwodne" (1971), "Mina morska wz. 08/39"(1973) i "Kompanie akademickie. Gdański Fakultet Wojskowy 1947-52" (1997).

Był: ● członkiem Komitetu Terminologii przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (1981-83) oraz Sekcji Terminologii Wojskowej Komitetu Terminologii PAN (1984-87); ● sekretarzem Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego (1964-74); oraz ● przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej PTC (1970-78) i Komisji Terminologii Morskiej przy Sekcji Okrętownictwa SIMP (1979-85).

Otrzymał zespołową Nagrodę Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) I stopnia za udział w opracowaniu i budowie małomagnetycznego trałowca redowego z laminatów (1983), a za książkę "Konflikt i gra" został wyróżniony przez MON (1971).

Za osiągnięcia zawodowe otrzymał między innymi Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł dnia 8 września 2009 r. zostawiając córkę z rodziną. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 16 września 2009 r. o godz. 11:00 w Kościele Garnizonowym w Gdyni-Oksywiu

———————————————————————————

Opracowano na podstawie:
1) Doc. dr inż. Narcyz Klatka: Witryna wspomnień. 100-lecie Wydz. Elektrotechniki i Automatyki na Politechnice Gdańskiej, 2008.
2) Narcyz Klatka: Nekrolog w Polska Dziennik Baltycki dnia 15.09.2009.( Home page )