( Home page )

HENRYK GÓRECKI

Prof. dr inż. Henryk Górecki

Urodzony 10 marca 1927 roku w Zakopanem. Studiował w Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) gdzie uzyskał dyplom inżyniera elektromechanika na Wydziale Elektromechanicznym (1950). W roku 1956 obronił pracę doktorską pt.: "Sterowanie maszyny wyciągowej". W Akademii Górniczo-Hutniczej pracował od 1952 r. na stanowiskach: asystenta (1952-54), starszego asystenta (1954-56), adiunkta (1956-58), docenta (1958-65), profesora nadzwyczajnego (1965) i profesora zwyczajnego (1972-97).

W Akademii Górniczo Hutniczej pełnił funkcje:

Opublikował 18 monografii, 9 skryptów i 150 artykułów naukowych. Wygłosił referaty na 10 światowych kongresach automatyki i kilkunastu krajowych konferencjach automatyki. Wykształcił 78 doktorów nauk technicznych, 30 doktorów habilitowanych, a 11 jego uczniów zdobyło tytuł profesora w Polsce, USA, Australii i Meksyku. Prowadził wykłady na 24 uczelniach zagranicznych.

Współtworzył krakowską szkołę automatyki. Kierował i brał udział w 45 poważnych pracach naukowych dla przemysłu. Dzięki jego wieloletniej pracy i inwencji, powstały podstawy wszystkich awangardowych obszarów badawczych i nowoczesnych kierunków studiów (m.in.: automatyki, elektroniki, informatyki), ważnych obecnie dla Wydziałów Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH.

W roku 1997 otrzymał godność doktora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Na emeryturę przeszedł w roku 1997.

Otrzymał następujące odznaczenia i medale:

Do Stowarzyszenia Elektryków Polskich należy od 1950 roku. Jest członkiem Naczelnej Organizacji Technicznej, Polskiego Komitetu Pomiarów i Automatyki od 1958 r., członkiem NSZZ "Solidarność" od 1981 r.

Został wyróżniony medalem Oddziału Warszawskiego SEP im. Pawła Jana Nowackiego (nr 1, XI 2011) jako jedna z 12 osób odznaczonych tym Medalem podczas pierwszej dekoracji.

———————————————————————————————————————————

Na podstawie wiadomości zaczerpniętych z Internetu
głównie Wydz. EAIiE AGH
napisał Andrzej Marusak


( Home page )