( Home page )

LUDWIK MAREK REFEROWSKI

Doc. dr inż. L. M. Referowski

Urodzony 9 marca 1930 roku w Warszawie.

Studia wyższe ukończył na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej (1954).

W roku 1953 został pracownikiem akademickim w Katedrze Miernictwa Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. Doktorat uzyskał w roku 1965 za pracę pt. „Optymalizacja układu do pomiaru małych pól magnetycznych metodą kompensacyjną z cewką solenoidalną”. Od roku 1972 był zatrudniony na etacie docenta. Na emeryturę przeszedł w końcu roku 1995 i od tego czasu jest zatrudniony na części etatu.

W pracy zawodowej zajmował się: pomiarami wybranych wielkości fizycznych z wykorzystaniem techniki komputerowej, diagnostyką maszyn i urządzeń w oparciu o analizę sygnałów mechanicznych i elektrycznych, wykorzystaniem przyrządów wirtualnych w badaniach naukowych i dydaktyce.

Staże naukowe odbywał w uczelniach i zakładach przemysłowych Francji, ZSRR, NRD i Danii.

Jest autorem i współautorem 4 podręczników akademickich i ponad 70 opracowań opublikowanych w większości w materiałach międzynarodowych konferencji, 11 patentów krajowych i zagranicznych. Wypromował 3 doktorów, był recenzentem 11 rozpraw doktorskich oraz licznych opracowań naukowych.

Jest członkiem komitetów naukowych wielu konferencji międzynarodowych. Był prodziekanem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej w latach 1975-87, dziekanem — w latach 1987-93 i przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Kształcenia w latach 1990-93. Był współorganizatorem konferencji metrologów w Gdańsku (1976 i 1992) oraz Krajowego Kongresu Metrologii w Gdańsku (1998), organizatorem II Zjazdu Dziekanów Wydziałów Elektrycznych Wyższych Uczelni Technicznych w Gdańsku (1992).

Otrzymał nagrody ministra: – zespołową II stopnia i indywidualną III stopnia oraz 35 nagród rektora PGd za działalność badawczą, dydaktyczną i organizacyjną. Jest odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Jest członkiem i działaczem PTETiS, w Zarządzie Oddziału Gdańskiego pracuje od roku 1986, funkcję przewodniczącego pełni od 1991 r. Jest przewodniczącym Komitetu Naukowego organizowanych od 1991 r. seminariów pn. "Zastosowanie Komputerów w Dydaktyce". W roku 1999 otrzymał godność członka honorowego PTETiS ( nr 64 ).

Działa również w stowarzyszeniu European Association Education in Electrical and Information Engineering, którego jest członkiem honorowym (od 2003). W ramach tej organizacji zorganizował w Gdańsku 14th EAEEIE Annual Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering (2003).

W roku 2011 założył Fundację Sapienteset Audentes Fortuna Iuvat (z łac. Los Wspiera Mądrych i Odważnych), której celem jest wspieranie wybitnych absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej i przekazał na ten cel kwotę w wysokości 1.000.000 zł (zob. szczegóły).


Zaczerpnięto z pracy:
"40-lat PTETiS" Biuletyn nr 5 (jubileuszowy). Pod red. A. J. Marusaka. Warszawa 2001, ss.199.

( Home page )