( Home page )

HANKA KARKOWSKA

Doc. dr inz. Hanka Karkowska

Dr inż., docent, specjalista w dziedzinach: aparatura medyczna, metrologia elektryczna.

Urodzona dnia 25 XI 1934 r. w Kobylinie (woj. wielkopolskie) jako córka Antoniego i Stefanii.

Studia wyższe ukończyła w roku 1957 na Wydziale Łączności Politechniki Wrocławskiej uzyskując tytuł mgr inż. łączności (obecnie elektronika). Pracę doktorską obroniła w roku 1964.

Jest na emeryturze od roku 2004. Wykłady na zlecenie prowadziła do 2010 r.

Pracowała na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej na stanowisku docenta: w Wydziałowym Zakładzie Pomiarowej i Medycznej Aparatury Elektronicznej oraz w Instytucie Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej. Była kierownikiem Zakładu Pomiarowej i Medycznej Aparatury Elektronicznej Politechnika Wrocławska. Kierowała pracą badawczo-naukową pt.: "Inteligentna aparatura elektroniczna do badań obiektów biologicznych - instrumentalizacja wybranych metod i technik diagnostycznych", na zlecenie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, 2000.

W czasie pracy na Politechnice Wrocławskiej (PWr) opracowała: 40 publikacji, szereg konstrukcji elektronicznej aparatury naukowej, około 20 projektów na zlecenie KBN.

Była współautorem kilkudziesięciu opracowań niepublikowanych oraz 2 książek (nagroda Ministra 1980): "Cyfrowe systemy pomiarowe" WNT 1979 i "Laboratorium elementów elektronicznych przyrządów pomiarowych" Wyd. Pol. Wrocławskiej 1976.

Wypromowała ok. 100 dyplomantów. Była prodziekanem wydziału Wydziału Podstawowych Problemów Techniki PWr (1981-90), kierownikiem specjalności. Otrzymała: ■ 2 nagrody ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki, ■ kilkadziesiąt nagród Rektora, ■ nagrodę Senatu PWr za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki (1990).

Była członkiem Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN w latach 1990-2007.

Za pracę zawodową otrzymała odznaczenia państwowe: Złoty Krzyż Zasługi (1978) oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1987).

Jest członkiem PTETiS (Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej), przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Oddziału Wrocławskiego.

Do SEP należy od roku 1971. Była wiceprezesem Koła i sekretarzem Sądu Koleżeńskiego Oddziału Wrocławskiego SEP. Obecnie jest przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego Oddz. Wrocławskiego SEP. Brała udział w organizowaniu Dni Nauki i Techniki.

Za działalność społeczną i stowarzyszeniową otrzymała wyróżnienia, odznaki honorowe i medale: ● w SEP: Złotą Odznakę Honorową (1994), Medal 90-lecia SEP, Medal Oddziału Wrocławskiego im. Kazimierza Idaszewskiego (2006); ● w NOT: Złotą Odznakę Honorową (2002), Medal 60-lat NOT (2009); oraz ● inne: Złotą Odznakę Politechniki Wrocławskiej (1974), Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego (2010) i Medal 100-lecia Uczelni Technicznych we Wrocławiu (2010).

Opracował A. Marusak( Home page )