( Home page )

WILIBALD WINKLER (1933-2010)

Prof. dr hab. inż. Wilibald Winkler

Urodzony w Zabrzu-Makoszowach (1933).

Pracę zawodową rozpoczął w energetyce zawodowej (1951) jako technik w zakresie zabezpieczeń i pomiarów elektrycznych. Przez 15 lat pracował w Elektrowni “Miechowice” jako kierownik laboratorium elektrycznego. Od 1966 roku jest pracownikiem Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej. Przez dwie kadencje pełnił funkcję Rektora Politechniki Śląskiej (1990-96).

Wykładał na uniwersytetach w Republice Federalnej Niemiec i we Włoszech. Jest autorem lub współautorem kilku książek i ok. 130 artykułów naukowych, z których blisko polowa to publikacje w światowych czasopismach i na międzynarodowych konferencjach.

Specjalizuje się w elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej. Jest współautorem kilku książek z tej dziedziny, m.in. Schtitztechnik in Elektroenergiesystemen (Springer Verlag, Berlin 1991), Protection Techniques in Electrical Energy Systems (New York - Basel - Hongkong 1995), Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych (WNT, Warszawa 1999). Opracował kilka cykli specjalistycznych wykładów. Prowadził wiele tematów badawczych na zlecenie instytucji naukowych i przedsiębiorstw.

Otrzymał tytuł doktora honoris causa Azowskiego Uniwersytetu Technicznego w Mariupolu na Ukrainie. Jest członkiem: Komitetu Elektrotechniki PAN, CIGRE oraz Komitetu Zabezpieczeń i Automatyki SEP.

W roku 1997 startował z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność w wyborach do Senatu RP. Zdobył wówczas prawie 400 tys. głosów, ale senatorem nie został. W listopadzie 1997 roku objął funkcję wiceministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej, gdzie odpowiadał za współpracę z zagranicą i integrację europejską. W grudniu 2000 r. został Wojewodą Śląskim.

Tytuł członka honorowego PTETiS otrzymał w roku 1999 ( nr 67 ), a członka honorowego SEP w roku 2006 (nr 125).

Zmarł dnia 31 pazdziernika 2010 roku.
Na podstawie:
"40-lat PTETiS" Biuletyn nr 5 (jubileuszowy). Pod red. A. J. Marusaka. Warszawa 2001.

( Home page )