( Home page )

JERZY ANTONI KRUPKA

Prof. Jerzy Antoni Krupka

Specjalista w dziedzinach: ● metrologia, ● miernictwo materiałów, ● metody numeryczne elektromagnetyzmu.

Urodzony 7 kwietnia 1949 roku w Krakowie. Szkołę podstawową i Technikum Łączności (1968) ukończył w Krakowie.

Dyplom magistra inżyniera elektronika (z wyróżnieniem) uzyskał na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej (1973). Od tego czasu jest zatrudniony w instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik informacyjnych PW jako nauczyciel akademicki, od 2000 roku — na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie elektroniki uzyskał za monografię "Metody analizy i wybrane własności mikrofalowych struktur rezonansowych" (1989).

W roku akademickim 1982/83 był wykładowcą na Wydziale Fizyki University of Jos (Nigeria). W latach 1992-2001 spędził łącznie kilkanaście miesięcy jako visiting professor na różnych uniwersytetach, m.in. University of Western Australia (Perth, Australia), James Cook University (Townsville, Australia) i Universite de Limoges (Francja).

W latach 1993-2001 był głównym wykonawcą (principal investigator) trzech kolejnych polsko-amerykańskich projektów Funduszu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Przy ich wykonywaniu współpracował z National Institute of Standards and Technology (NIST) w Boulder (USA).

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce pomiarów elektromagnetycznych właściwości materiałów w paśmie mikrofalowym. Poza wymienionymi wyżej uniwersytetami i NIST współpracuje w tej dziedzinie jako ekspert i konsultant z wieloma ośrodkami naukowo-badawczymi i wielkimi firmami światowymi, m.in. FIT (Niemcy), 3M, Raytheon, GORE, Generał Electric, Lucent Technologies, Texas Centerfor Superconductivity, University of Houston (USA), National Physical Laboratory (Wielka Brytania), NUS, DSO (Singapur) oraz Institute of Atomic and Molecular Physics (Piza, Włochy).

Za osiągnięcia badawcze był nagradzany m.in. przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Ministra Edukacji Narodowej (1979, 1991,1995).

Opublikował 2 rozdziały w encyklopediach o zasięgu światowym: "Loss Angle Measurement" (Chapter 3915/IM, w "Wiley Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering", John Wiley & Sons, 1999) oraz "Microwave Ferrite Devices" ("Handbook ofMicrowave Tecbnology", Editor: T.K. Ishii, Academic Press Inc., San Diego-New York-Boston-London-Sydney-Tokyo-Toronto 1995).

Opublikował 35 artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz kilkadziesiąt artykułów w czasopismach polskich i wydawnictwach konferencji międzynarodowych. Jego prace były cytowane ponad 140-krotnie (według Science Citation lndex). W roku 2000 otrzymał nagrodę The Best Paper Award za najlepszy artykuł roku 1999 opublikowany w “Measurements Science and Technology" (Wielka Brytania).

Prowadził wiele wykładów, z których najważniejsze są nastepujące: “Teoria pola elektromagnetycznego" (1975-1987), “Programowanie Fortran" (1988-1992), “Electromagnetics" (1982-1983), “Electromagnetic Theory I" (1982-1983), “Electromagnetic Theory II" (1982-1983) oraz “Material Properties Measurements at Microwave Frequencies" (1997 i 1999).

Jest współautorem podręcznika akademickiego "Wstęp do metod numerycznych dla studentów elektroniki i technik informacyjnych" (Oficyna Wyd. PW, Warszawa 1999) oraz książki "Zbiór zadań z teorii pola elektromagnetycznego" (WNT, Warszawa 1990).

Jest członkiem Rady Redakcyjnej “IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques", a także Sekcji Mikrofal Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN oraz członkiem (senior member) IEEE.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Interesuje się entomologią oraz gar w brydża i tenisa. Lubi jeździć na nartach.


    Zaczerpnięto z pracy:
    Pod red. J.S. Bobera i R. Z. Morawskiego: "Profesorowie i docenci Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 1951-2001". Oficyna Wyd. PW, Warszawa 2001. ISBN 83-914580-3-2.

( Home page )