Home page

Strona konferencji APW'04

"Automatyka i Pomiary w Warszawie 2004"Konferencja integracyjno-historyczna w roku 2004

Cel konferencji APW

APW'04:

cel APW'04 | PROGRAM | Folder
zaproszenia (pdf) | Komitety APW'04
Referaty (dŸwięk i teksty) | Dyskusja (dŸwięk i teksty) | Zamknęcie APW'04 (dŸwięk i teksty)
Foto1 | Foto2

SAiP - Sekcja Automatyki i Pomiarow OW (0rganizator konferencji APW'04)
0ddział Warszawski SEP

(Stowarzyszenie Elektryków Polskich)

Uwagi na temat tej strony prosimy przesyłać na adres: Webmaster