Fotografie (cz.3) z Konferencji APW'04 "Automatyka i Pomiary w Warszawie 2004"
(16 wrzesnia 2004).
Do pobrania (zip): fotografie o numerach: 01-09 (58 M) | 10-19 (71 M) | 20-29 (67 M) | 30-36 (41 M) |

Prezydium APW'04 (od lewej):
R.Barlik, J.Kurek, W.Findeisen, H. Leskiewicz, T.Kaczorek A.Marusak, S.Bolkowski, P.Tatjewski Szef Polskiej Sekcji IEEE
M.P.Kazmierkowski Prezes SEP
S.Bolkowski Uczestnicy APW'04 Fotografia zbiorowa Przemawia szef APW'04 Komitet Organizacyjny J.Felicki i A.Marusak Fotografia zbiorowa, na pierwszym planie:
M.Szafarczyk, NN, W.Findeisen, H.Leskiewicz, R. Barlik, A,Marusak, A.Ciuk, J.Bublewski, M.Hoffman ... Fotografia zbiorowa J.Narkiewicz Fotografia zbiorowa R.Barlik Komitet organizacyjny J.Czajewski Komitet organizacyjny M.Kazmierkowski Uczestnicy APW'04 J.Narkiewicz Komitet organizacyjny W.Urbanski, B.Beliczynski, A.Marusak W.Gatkiewicz, B.Beliczynski Widok sali T.Uczciwek, J.Korytkowski, A.Kobosko
M.Kazmierkowski, E.Misiuk, S.Wincenciak, J. Kaminski S.Bolkowski W.Dworak na tle Prezydium APW'04, 
z prawej - P.Tatjewski Uczestnicy APW'04 Kom.Org.: M.Michalczyk, A.Marusak, Z.Greda,
stoja: A.Rogowiec, W.Gatkiewicz, T.Grudziaz, P.Krajewski, M.Lawrynczuk, NN, J.Kaminski, W.Urbanski, M.Preisner, M.Piotrowski, P.Marusak W.Dworak Uczestnicy APW'04 J.Czajewski Kom.Org.: A.Rogowiec, P.Krajewski, M.Michalczyk, T.Grudziaz, A.Kostana, M.Lawrynczuk, A.Marusak, P.Marusak, W.Urbanski, NN, W.Gatkiewicz, M.Preisner, M.Piotrowski
W.Dworak W.Gatkiewocz, B.Beliczynski