( Home page )

Prof. Adam Smoliński prowadził m.in. następujące prace doktorskie:

 1. Arkadiusz Góral: O wpływie fizycznych parametrów materiału rdzenia na statyczne i dynamiczne właściwości układów wzmacniaczy magnetycznych samonasyconych - 9 I 1962.
 2. Jacek Kulikowski: Uporządkowanie magnetyczne w ferrytach o strukturze spinolu zawierających niewielkie stężenie kobaltu - 8 XI 1966.
 3. Janusz Markowski: Analiza i synteza środkowo-przepustowego wzmacniacza cyrkulatorowego - 22 XI 1966.
 4. Jerzy Helsztyński: Synteza wielostopniowego impulsowego wzmacniacza łańcuchowego - 10 XII 1963.
 5. Jerzy Pawłowski: Analiza wzmacniaczy parametrycznych z elementami czynnymi - 26 X 1965.
 6. Krzysztof Kowalski: Eksperymentalne metody badania nieperiodycznych struktur opóźniających z diodą tunelową - 22 XI 1966.
 7. Michał Rzewuski: Badania układu odbiornika sygnałów optycznych z zastosowaniem fotoelementów półprzewodnikowych z polaryzacją mikrofalową - 22 VI 1971.
 8. Piotr Bublewicz: Zniekształcenia nieliniowe występujące w materiałach magnetycznych charakteryzujących się magnetycznym opóźnieniem dyfuzyjnym - 15 XII 1964.
 9. Romuald Wadas: Wpływ jonów miedzi, kobaltu oraz cynku i kadmu na szerokość krzywej rezonansowej ferrytu niklowego - 29 XI 1960.
 10. Tomasz Postupolski: Niestałość czasowa początkowej przenikalności magnetycznej ferrytów Mn-Zn - 12 XI 1968.
 11. Wiktor Golde: Synteza wzmacniaczy szerokopasmowych wielorezonansowych - 24 VI 1954.
 12. Witold Solnica: Przewodnictwo ferrytów i badanie mechanizmu zjawisk perminwarowych - 22 XI 1966.
 13. Andrzej Zdobych: Zagadnienie maksymalnego pola mocy generowanej w układach generacyjnych z diodą lawinową pracującą w rodzaju podstawowym - 29 VI 1976.
 14. Edward Sędek: Analiza numeryczna i optymalizacja kierunkowych właściwości mikrofalowych rozgałęzieniowych cyrkulatorów ferrytowych - 26 II 1980.
 15. Janusz Dobrowolski: Analiza pracy generatora z diodą Gunna oscylującą w rodzaju rezonansowym z opóźnieniem oraz gaszeniem domeny - 12 VI 1973.
 16. Krzysztof Antoszkiewicz: Metoda analizy mikrofalowego układu próbkująco-pamiętającego jako detektora fazy w pętli sprzężenia fazowego - 22 XI 1983.
 17. Maciej Piekarniak: Analiza powielacza częstotliwości z diodą ładunkową - 26 VI 1979.
 18. Marian Majewski: Analiza pracy generatora z diodą lawinowo-przelotową - 13 XI 1973.
 19. Marian Pospieszalski: Cylindryczne rezonatory dielekryczne i ich zastosowania w technice mikrofalowej - 29 VI 1976.
 20. Marek Faber: Analiza mikrofalowych mieszaczy wielodiodowych - 30 IX 1980.
 21. Ryszard Romaniuk: Analiza dyspersji w dielektrycznym światłowodzie włóknistym - 24 VI 1980.

  —————————————————————

  ( Home page )