( Home page )

Profesor Czesław Rajski prowadził m.in. następujące doktoraty:

 1. Ryszard Strużak: Efekty rezonansowe w rurkowych kondensatorach ceramicznych - 19 VI 1962.
 2. Henryk Woźniacki: Analiza grafów i elektrycznych sieci złożonych metodą liczb strukturalnych - 22 VI 1965.
 3. Tadeusz Kątski: Problemy wieloprądowego kwantowania - 22 VI 1965.
 4. Stanisław Dymowski: Probabilistyczna analiza pewnych charakterystyk liniowych układów elektrycznych - 12 X 1965.
 5. Hassib Ibrahim: Symchronizacja generatorów za pomocą zmiennych częstotliwości synchronizujących - 25 V 1971.
 6. Bogdan Galiński: O pewnym uogólnieniu skośnika - 26 IX 1972.
 7. Bohdan Butkiewicz: Niezawodność systemów o strukturze hierarchicznej - 31 X 1972.
 8. Jerzy Szabatin: Minimalizacja liczby stanów maszyn sekwencyjnych za pomocą macierzy charakterystycznych - 31 X 1972.
 9. Agnieszka Kończykowska: Analiza układów elektrycznych z zastosowaniem metod dekompozycji - 19 IV 1977.
 10. Piotr Kosewski: Projektowanie liniowych układów elektronicznych wspomagane matematyczną maszyną cyfrową - 25 X 1977.
 11. Grzymisław Centkowski: Synteza czwórników RLC w oparciu o metody topologiczne i technikę maszynowego liczenia - 6 VI 1978.
 12. Tadeusz Wierzbica: Optymalizacja procesu pomiarowego w dwuczęstotliwościowej metodzie pomiaru wilgotności ciał stałych - 27 VI 1978.
 13. Grażyna Gortat: Układ pomiarowy jako kanał przesyłania informacji - 12 VI 1979.
 14. Stanisław Jankowski: Rekurencyjna metoda obliczania admitancji międzywęzłowych dla pewnej klasy elektrycznych liniowych sieci biernych - 24 VI 1980.
 15. Elwira Wilczkowiak: Optymalizacja procesu rozbudowy i odnowy grafów liniowych - 22 XI 1981.

————————————————————————

( Home page )