( Home page )

Fotografie z uroczystości
100-rocznicy urodzin prof. Jana Kożuchowskiego,
na Politechnice Wrocławskiej
(dnia 4 kwietnia 2011)

Udostępnione przez p. Daniela Duszę

( Home page )