Fotografie z konferencji "50-lat SAiP OW SEP"
Sekcji Automatyki i Pomiarow OW SEP

(4 XI 2009)
(Kliknij do 'High resolution')

Fotografie wykonał Piotr Marusak


Zajmowanie miejsc i przygotowania do rozpoczęcia KonferencjiOtwarcie Konferencji - Andrzej Marusak, przewodniczący SAiP OW SEPWystąpienie Jerzego Barglika - Prezesa SEPWystąpienie Jerzego Szastałło - Prezesa Oddziału Warszawskiego SEPWystąpienie prof. Stanisława Wincenciaka - Dziekana Wydziału Elektrycznego
Politechniki WarszawskiejReferat historyczny Przewodniczącego SAiP OW SEP
Andrzeja MarusakaDekoracja członkow OW SEP medalami 90-lecia SEP

Wystapienie Sekretarz Generalnej SEP - Jolanty Arendarskiej

Toast okolicznościowy

Andrzej Marusak, Jerzy Barglik, Jerzy Szastałło Ewa Urbanek i Jolanta Arendarska

Przerwa i poczęstunek

A.Marusak, Alicja Zielinska, Tomasz Winek - prodziekan WE, Jan Szymczyk

Referat prof. Remigiusza RakaReferat mgr inż. Jacka Baurskiego

W dyskusji głos zabiera mgr inż. Adam Charitonow głos zabiera dr Ryszard Frydrychowski