Fotografie z odczytu nt. 'Fotografia cyfrowa i analogowa' - 20.I.2005"
(fotografowal - kol. Grzegorz Matosek)

P. Marusak, A Marusak, J. Jagoda, E. Misiuk, NN, NN, T. Grudziąż P. Marusak, A Marusak, NN, E. Misiuk, J. Jagoda, NN, T. Grudziąż
Jarosław Domański - prelegent E. Misiuk, T. Grudziąż, Z. Gręda
NN, J. Jagoda, A Marusak, E. Misiuk, T. Grudziąż, Z. Gręda