Home page

OPE'17

Konferencja na temat:

"Optymalizacja w Elektroenergetyce"

organizowana przez Oddziaウ Warszawski SEP

dnia 5 pa歸ziernika 2017 r.
w siedzibie PSE SA w Konstancinie-Jeziornie

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Pierwsze zawiadomienie

Folder z programem

Formularz karty zgウoszenia uczestnictwa

Instrukcja dla autorw