KOMUNIKAT
dla
Kół, Sekcji i członków OW SEP

Komisja Organizacyjna OW SEP informuje, że w dniu 17 maja 2007 r. podczas Światowych Dni Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego, w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbędzie się uroczyste spotkanie Koła Seniorów, przedstawicieli Zarządu OW SEP i Zarządu Głownego SEP z okazji

100 lat Kolegi Jerzego Smirnowa !

Na spotkaniu zostanie wręczony Jubilatowi medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego.

Uroczystość odbędzie się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, w sali 206 o godz 1700.

Życiorys Jubilata
Fotografie
Fotografie z uroczystości w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej