( Home page )

Pierwsze w Polsce wydawnictwo z dziedziny komputerów,
prof. Czesława Rajskiego z Politechniki Warszawskiej
pt. "Wiadomości wstępne o elektronowych maszynach cyfrowych", PWN 1957, pp.199.

 


S p i s    t r e ś c i

Przedmowa ......................................... 3
0. POJĘCIA OGÓLNE ................................ 7 01. Zapis elektryczny ........................ 7 02. Rytm pracy ............................... 10 03. Zespoły zasadnicze ....................... 11 1. RACHUNEK ZDAŃ I ALGEBRA BODE'A ............... 14 11. Dwuwartościowy rachunek zdań ............... 14 111. Pojęcie zdania ....................... 14 112. Pojecie funktora ....................... 14 113. Funktory jednoarguruentowe .............. 15 114. Funktory dwuargumentowe .............. 18 115. Funktory wieloargumentowe ............. 24 116. Zależności między funktorami ....... 26 117. Przekształcanie wyrażeń sensownych ....... 28 118. Zestawianie układów realizujących zadane funktory .................. 41 12. Algebra Bode'a .............................. 53 120. Wstęp .............................. 53 121. Aksjomaty algebry Bode'a .............. 54 122. Zastosowania ...................... 56 2. UZUPEŁNIAJĄCE WIADOMOŚCI Z ARYTMETYKI ...... 58 21. System zapisywania pozycyjnego .............. 58 22. Zmiana podstawy ...................... 59 23. Specjalne metody wykonywania działań ...... 63 24. Podstawa optymalna ...................... 66 25. Liczenie ze stałym i z przesuwanym przecinkiem .............................. 68 3. UKŁADY PODSTAWOWE ............................. 70 30. Wstęp ............................. 70 31. Przerzutniki .............................. 70 32. Pierścienie liczące ...................... 77 33. Spójniki ............................. 82 330. Wstęp ............................. 82 331. Spójniki lampowe ..................... 82 332. Spójniki prostownikowe ........... 86 34. Sumatory binarne ...................... 94 35. Przełączniki prostownikowe ............ 99 4. ELEMENTY I UKŁADY PAMIĘCIOWE ............ 105 40. Wstęp ............................. 105 401. Pojęcia ogólne ............. 105 402. Klasyfikacja rejestrów ........... 108 41. Rejestry Jednokrotne ............. 108 42. Tory opóźniające i rejestry falowe ..... 111 420. Zasady ogólna ..................... 111 421. Elektromagnetyczne tory opóźniające .... 111 422. Rejestry ultradźwiękowe .............. 112 43. Rejestry kinetyczne ..................... 117 44. Rejestry statyczne ..................... 120 440. Zasady ogólne ..................... 120 441. Rejestry przekaźnikowe .............. 127 442. Rejestry przerzutnikowe .............. 127 443. Rejestry magnetostatyczne .............. 127 444. Rejestry ferroelektryczne .............. 133 445. Rejestry elektrostatyczne .............. 136 5. PROGRAMOWANIE ...................... 140 51. Pojęcia podstawowe ..................... 140 52. Rozkazy warunkowe ..................... 144 53. Obliczanie adresów ..................... 153 54. Komplety rozkazów ..................... 158 55. Dalsze przykłady programów .............. 160 551. Mnożenie macierzy ..................... 160 552. Wyróżnik rozkazu warunkowego przy użyciu metod kolejnych przybliżeń ...... 165 553. Obliczanie odwrotności ............. 166 554. Wyciąganie pierwiastka kwadratowego ... 169 555. Obliczanie logarytraów naturalnych .... 171 56. Program wstępny ..................... 175 57. Rozkazy wieloadresowe .............. 178 58. Mikroprogramowanie .............. 180 6. OPIS MODELU-MASZYNY ELEKTRONOWEJ .............. 181 60. Wstęp ............................. 181 61. Opis ogólny maszyny typu 701 .............. 181 62. Zestawienie rozkazów maszyny typu 701 ...... 185 63. Wejście i wyjście ..................... 189 64. Arytmometr ..................... 190 65. Pamięć ............................. 192 Literatura ...................... 195


UWAGI PRAKTYCZNE:

Skrypt
prof. Czesława Rajskiego pt. 'Wiadomości wstępne o elektronowych maszynach cyfrowych'. PWN Warszawa 1957, ss. 199. - Pierwsza w Polsce książka z tej dziedziny!
W oryginale skrypt ten jest dostępny w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej, pod sygnaturą DL.000331.

Ddzięki długotrwałym staraniom Pana Włodzimierza Wypycha,
publikacja ta jest udostępniona również w Internecie przez Bibliotekę Cyfrową Politechniki Warszawskiej pod adresem: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=1517&dirds=1&tab=1      (plik pdf liczy 39 MB).


( Home page )