Fotografie z konferencji OPE'05 - Optymalizacja w Elektroenergetyce 2005


Prezydium OPE'05 H. Gładys - szef OPE'04 Uczestnicy APW'04 Prezes OW SEP przy stoisku INSOFTu A. Marusak i R. Chojak

Przy ognisku